Bestuur

Het bestuur van SOON wordt gevormd door: 

 

Voorzitter

drs. Eric van der Geer

 

Penningmeester

dr. Victor Chel

 

Vice-voorzitter

dr. Martin Smalbrugge

 

Secretaris

drs. Anne van den Brink

 

Bureau

SOON heeft een klein bureau voor de dagelijkse uitvoerende taken: 

 

Bestuursvoorzitter 

drs. Eric van der Geer

e.vandergeer@soon.nl

 

Directeur

Sophie Querido
s.querido@soon.nl

 

Clustercoördinator

Eveline Muller 

e.muller@soon.nl

 

Directiesecretaresse

Mariska Gerrits

secretariaat@soon.nl

 

 

Projectleiders

Voor de diverse projecten en activiteiten schakelt SOON freelance projectleiders in, afkomstig van de drie opleidingsinstituten ouderengeneeskunde:

 

Vertegenwoordigers opleidingsinstituten
Landelijke aiosdag

drs. Jos van Berkel, specialist ouderengeneeskunde

drs. Anneke Mols, specialist ouderengeneeskunde

 

Projectleider project Werken met Opleidingsgroepen
dr. Jan Lavrijsen, specialist ouderengeneeskunde

jan.lavrijsen@radboudumc.nl

 

 

Daarnaast zijn er tal van projectmedewerkers en docenten actief betrokken bij SOON. Bijvoorbeeld bij de Kaderopleiding Opleiden. Ook projectleiders en adviseurs van buiten de opleidingsinstituten zijn werkzaam voor SOON:

 

Programmaleider Kennistoetsen

drs. Ilse Kleine Schaars

i.kleineschaars@soon.nl

 

Programmaleider STARTclass

drs. Maike Ouwerkerk

m.ouwerkerk@scholamedica.nl 

 

Programmamedewerkers STARTclass

drs. Anita Wandel, specialist ouderengeneeskunde

a.wandel@soon.nl

drs. Astrid Malanda, specialist ouderengeneeskunde

a.malanda@soon.nl

Toetscoördinator

drs. Marjolein Vegers, specialist ouderengeneesunde

m.vegers@soon.nl

 

Programmaleider Opleiden Opleiders 

Eveline Muller 
e.muller@soon.nl

 

Projectleider iPMO2 implementatie nieuw landelijk opleidingsplan

drs. Corinne de Ruiter

c.deruiter@soon.nl

 

Projectlmedewerker iPMO2 implementatie nieuw landelijk opleidingsplan

Kristin ten Have

k.tenhave@soon.nl