Regeling specialismen en profielen

Regelingen over opleiding en erkenning, die voor alle specialismen gelden, waaronder de geschillenregeling

 

Kaderbesluit CHVG

Eisen die gesteld worden aan de opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten.

 

Besluit Ouderengeneeskunde

Aanvullende eisen voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

 

Vrijstellingsregeling

Informatie voor aanstaande aios over de vrijstellingsregeling

 

Informatie over de opleiding (ingangsdatum 1 mei 2016)

Landelijk opleidingsplan

(ingangsdatum 1 mei 2016) Landelijk opleidingsplan en basis voor de opleidingsplannen van de drie opleidingsinstituten.

 

Overzicht met beroepsactiviteiten en KBS

In de opleiding zijn kenmerkende beroepssituaties (KBS) en beroepsactiviteiten als uitgangspunt genomen.

KBS zijn (oefen)situaties die representatief zijn voor het werkveld van de specialist ouderengeneeskunde. Tijdens de opleidingsperiodes en -stages bekwaamt de aios zich in een doeltreffende aanpak van KBS. Een andere invalshoek is: kijken naar wat de specialist in essentie doet in die situaties. Het gaat hierbij om beroepsactiviteiten: activiteiten die regelmatig terugkomen en tot de kern van het beroepsmatig handelen horen.

 

Landelijk toetsplan (mei 2016)
(voor aios die de opleiding volgen met startdatum 1 september 2016 of later)

Hiermee worden alle aios ouderengeneeskunde – ongeacht bij welk opleidingsinstituut zij de opleiding volgen – getoetst en beoordeeld.

 
Verplichte literatuur en kennisbronnen
(voor aios die de opleiding volgen met startdatum 1 september 2016 of later)
In dit document staat de verplichte literatuur voor de gehele opleiding beschreven. 

 

Kwaliteitsvoorwaarden Leeromgevingen
(voor aios die de opleiding volgen met startdatum 1 september 2016 of later)

Opleider en de opleidingsinrichting moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, om de aios een optimale leeromgeving te bieden.

Kwaliteitsvoorwaarden leeromgevingen Somatiek, Psychogeriatrie en Geriatrische revalidatiezorg, inclusief consultatie eerste lijn

Kwaliteitsvoorwaarden leeromgeving Ambulant

Kwaliteitsvoorwaarden leeromgeving Ziekenhuis

Kwaliteitsvoorwaarden leeromgeving Keuzestage

 

Informatie over de opleiding (ingangsdatum 1 december 2011)

Landelijk opleidingsplan, inclusief protocol toetsing en beoordeling

(ingangsdatum 1 december 2011) Landelijk opleidingsplan en basis voor de opleidingsplannen van de drie opleidingsinstituten.

 

Landelijk toetsplan (januari 2015) en toetsboek (oktober 2012)

(Voor aios die vóór 1 september 2016 met hun opleiding zijn gestart)
Hiermee worden alle aios ouderengeneeskunde – ongeacht bij welk opleidingsinstituut zij de opleiding volgen – getoetst en beoordeeld.

 

Belangrijke adressen

SBOH, werkgever van aios (SBOH)

www.sboh.nl

Postbus 19025, 3501 DA Utrecht

Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht

030 - 28 23 451, sboh@sboh.nl

 

Vereniging voor Specialist ouderengeneeskunde in Opleiding (VASON) 

www.vason.nl

Postbus 19025, 3501 DA Utrecht

bestuurvason@gmail.com

 

Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) 

http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-herregistratie/RGS-1.htm 

Postbus 20053, 3502 LB Utrecht 

Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht 

088 - 440 4200, rgs@fed.knmg.nl

 

Verenso (beroepsvereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters)

www.verenso.nl

Postbus 20069, 3502 LB Utrecht

Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht

030 - 227 1910, info@verenso.nl

 

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG)

knmg.artsennet.nl 

Postbus 20051, 3502 LB Utrecht

Domus Medica, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht

088 - 440 4200, info@fed.knmg.nl 

 

Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) 

lad.artsennet.nl

Postbus 20058, 3502 LB Utrecht

Jansoniuslaan 34-36, 3528 AJ Utrecht

030 - 67 02 701, bureau@lad-info.nl 

 

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.