SOON organiseert een STARclass acute ouderengeneeskunde voor specialisten ouderengeneeskunde. In deze cursus leert u omgaan met acute ouderengeneeskunde in het verpleeghuis volgens de meest recente richtlijnen in de acute geneeskunde. 

Download hier de folder 'Acute ouderengeneeskunde'.

 

Waarom is de STARclass Ouderengeneeskunde ontwikkeld?

Binnen de huidige opleiding tot specialist ouderengeneeskunde is de STARTclass een vast en verplicht onderdeel.

Aios volgen de eerste STARTclass aan het begin van hun opleiding om zich voor te bereiden op het doen van diensten in het verpleeghuis. De tweede STARTclass vormt een degelijke voorbereiding op de ziekenhuisstage.

Voor alle specialisten ouderengeneeskunde die niet de kans hebben gekregen deze cursussen te volgen tijdens hùn opleiding, is de STARclass ontwikkeld.

 

Tijdens de cursus bekwaamt u zich in het toepassen van de ABCDE-systematiek in een acute situatie; wordt u geschoold in de relevante medische onderwerpen en oefent u verschillende praktische vaardigheden.

Aan de hand van oefenscenario’s met acteurs wordt het toepassen van de ABCDE-systematiek in de acute situatie geoefend. U leert op een veilige en gestructureerde manier de acuut zieke patiënt te beoordelen en te vervolgen. Dit gebeurt aan de hand van klinische problemen.

 

De ABCDE systematiek is een op evidence gebaseerde, internationaal gehanteerde methodiek om in acute situaties de morbiditeit en mortaliteit te verlagen. Het onderwijs tijdens de STARclass is praktijkgericht en bedoeld om vaardigheden aan te leren. Het vindt plaats in kleine groepjes onder leiding van deskundige docenten en met gebruik van simulatiepatiënten.

Onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.: ABCDE systematiek, ademhalingsproblemen, patiënt in shock, bewustzijnsstoornissen, Skillslab, acute buikklachten, oefenscenario's met simulatiepatiënten, reanimatie basiscursus ECG en acute buik. 

 

U ontvangt na afloop een deelnamecertificaat.

 

Coördinatie en contactpersonen

Programmaleider

Anita Wandel

onderwijs@scholamedica.nl

  

Manager Schola Medica

Neelie Hellinga

n.hellinga@scholamedica.nl

 

Medewerkers Schola Medica

(Aanmelding en praktische zaken)

030 227 3000

onderwijs@scholamedica.nl