De ABCDE kaart is een hulpmiddel dat ontwikkeld is voor de cursus Acute Ouderengeneeskunde. De ABCDE systematiek is een op evidence gebaseerde, internationaal gehanteerde methodiek om in acute situaties de morbiditeit en mortaliteit te verlagen. Meer informatie over de cursus vindt u hier

 

Naam instelling
Ongeldige invoer

Aanhef
Ongeldige invoer

Voorletters
Ongeldige invoer

Achternaam
Ongeldige invoer

Adres
Ongeldige invoer

Postcode
Ongeldige invoer

Woonplaats
Ongeldige invoer

E-mailadres
Ongeldige invoer

Telefoonnummer
Ongeldige invoer

Opmerkingen
Ongeldige invoer