Regeling specialismen en profielen

Regelingen over opleiding en erkenning, die voor alle specialismen gelden, waaronder de geschillenregeling

 

Kaderbesluit CGS

Eisen die gesteld worden aan de opleiding tot huisarts, specialist ouderengeneeskunde en arts voor verstandelijk gehandicapten.

 

Besluit specialisme ouderengeneeskunde 

Aanvullende eisen voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde

 

Vrijstellingsregeling

Informatie voor aanstaande aios over de vrijstellingsregeling

 

Informatie over de opleiding (ingangsdatum 1 mei 2016)

Landelijk opleidingsplan

(ingangsdatum 1 mei 2016) Landelijk opleidingsplan en basis voor de opleidingsplannen van de vijf opleidingsinstituten.

 

Het competentieprofiel welke is opgenomen in het Landelijk opleidingsplan, is niet de meest recente versie. Bijlage 4 (pagina 55 t/m 59) wordt vervangen door de meest recente versie van het competentieprofiel van Verenso. Deze vindt u hier

 

Overzicht met beroepsactiviteiten en KBS

In de opleiding zijn kenmerkende beroepssituaties (KBS) en beroepsactiviteiten als uitgangspunt genomen.

KBS zijn (oefen)situaties die representatief zijn voor het werkveld van de specialist ouderengeneeskunde. Tijdens de opleidingsperiodes en -stages bekwaamt de aios zich in een doeltreffende aanpak van KBS. Een andere invalshoek is: kijken naar wat de specialist in essentie doet in die situaties. Het gaat hierbij om beroepsactiviteiten: activiteiten die regelmatig terugkomen en tot de kern van het beroepsmatig handelen horen.

 

Landelijk toetsplan (mei 2016)
(voor aios die de opleiding volgen met startdatum 1 september 2016 of later)

Hiermee worden alle aios ouderengeneeskunde – ongeacht bij welk opleidingsinstituut zij de opleiding volgen – getoetst en beoordeeld.

 
Verplichte literatuur en kennisbronnen
(voor aios die de opleiding volgen met startdatum 1 september 2016 of later)
In dit document staat de verplichte literatuur voor de gehele opleiding beschreven. 

 

Kwaliteitsvoorwaarden Leeromgevingen
(voor aios die de opleiding volgen met startdatum 1 september 2016 of later)

Opleider en de opleidingsinrichting moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, om de aios een optimale leeromgeving te bieden.

Kwaliteitsvoorwaarden leeromgevingen Somatiek, Psychogeriatrie en Geriatrische revalidatiezorg, inclusief consultatie eerste lijn

Kwaliteitsvoorwaarden leeromgeving Ambulant

Kwaliteitsvoorwaarden leeromgeving Ziekenhuis

Kwaliteitsvoorwaarden leeromgeving Keuzestage

 

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.