De Verenso-voorjaarscongressen zijn door SOON aangemerkt als verplicht landelijk onderwijs voor alle aios ouderengeneeskunde.

 

Wanneer

De aios komen bij elkaar tijdens het congres van Verenso in het voorjaar. 

 

Kosten

De aios dient bij aanmelding op de congreswebsite de inschrijfkosten voor het voorjaarscongres zelf vooraf te voldoen.

Het Verenso-voorjaarscongres wordt door SOON als verplichte aios-dag aangemerkt. Aios die aantoonbaar hebben deelgenomen aan deze dag, zullen de inschrijvingskosten na het congres automatisch teruggestort krijgen via de SBOH-salarisadministratie.

 

Aanmelden

Elke aios dient zich te zijner tijd zelf aan te melden via de congreswebsite. Daartoe wordt de aios opgeroepen door het eigen opleidingsinstituut.
In het aanmeldingsformulier dient bij 'werkgever' de naam van het opleidingsinstituut te worden ingevuld en NIET SOON, SBOH of het verpleeghuis.

 
Vragen 

Voor vragen over de landelijke aiosdag kunnen aios contact opnemen met het opleidingsinstituut.