Aios hebben de mogelijkheid om de opleiding sneller te doorlopen. Het verwerven van de competenties vindt dan in versneld tempo plaats. 

 

Het toekennen van een verkorting van de opleiding op basis van een versneld verwerven van competenties gedurende de opleiding is ter beoordeling van het hoofd van de opleiding. Het is de verantwoordelijkheid van de aios om een verzoek tot verkorting in te dienen bij het hoofd van de opleiding en daarbij behorende documenten ter beoordeling van de aanvraag aan te leveren.

 

Het portfolio bevat de volgende documenten:

 

  • Een motivatiebrief waarin de aios de aanvraag voor een verkorting van de opleiding op basis van een versneld verwerven van competenties gedurende de opleiding beargumenteert.
  • Een positief schriftelijk advies van de opleider (SO) ten aanzien van de verkorting van de opleiding.
  • Een positief schriftelijk advies van de mentor/groepsdocent ten aanzien van de verkorting van de opleiding.
  • Reeds gekregen positieve selectieve beoordelingen waaruit blijkt dat de verkortingsaanvraag reĆ«el is. Het hoofd kan om aanvullende stukken verzoeken.

 ico kandidaten

 Solliciteren opleidingsplaats

 Klopt jouw beeld van het specialisme ouderengeneeskunde? SOON biedt mogelijkheden om nader kennis te maken met het vak. 

Overtuigd? Solliciteer naar een opleidingsplaats.

ico aios

 Voor aios

  Hoe werkt het digitaal portfolio? Wat is de STARtclass precies? Hoe vraag ik een vrijstelling of verkorting van de opleiding aan?

SOON biedt aios actuele informatie.

 ico opleiders

Voor opleiders

 Voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde zijn opleiders van cruciaal belang, zij bepalen de kwaliteit van de opleiding.

SOON biedt opleiders handvatten om aios goed en effectief op te leiden.

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.