Vanaf 1 januari 2013 gebruiken de drie opleidingsinstituten ouderengeneeskunde een landelijk toetsplan en toetsboek. Dit bevat onder meer de procedure toetsing en beoordeling en de toetsinstrumenten. Hiermee worden alle aios ouderengeneeskunde - ongeacht bij welk opleidingsinstituut zij de opleiding volgen - getoetst en beoordeeld.

 

Het toetsplan (procedures) en toetsboek (toetsinstrumenten) kunnen door aios ouderengeneeskunde, beoordelaars en andere betrokkenen gebruikt worden als een handleiding bij de toetsing en beoordeling. U kunt deze documenten onder het kopje Downloads bovenaan deze website vinden.