Het toekennen van een vrijstelling bestaat uit een procedure met twee beoordelingsmomenten.

 

Beoordelingsmoment I 

Het hoofd van de opleiding beoordeelt op basis van uw portfolio en in een eerste gesprek of u in aanmerking komt voor de vrijstelling. Het portfolio bevat de volgende documenten: 

 

  • Uw motivatiebrief waarin u uw aanvraag voor een vrijstelling van een opleidingsperiode beargumenteert.
  • De werkgeversverklaringen die relevant zijn voor de vrijstellingsaanvraag.
  • Een beoordelings- of functioneringsverslag supervisor/leidinggevende.
  • De contactgegevens van minimaal 1 persoon waarbij referenties opgevraagd kunnen worden.

 

Indien u ingeschreven bent in een specialistenregister volstaan de onderstaande documenten:

 

  • Uw motivatiebrief waarin u uw aanvraag voor een vrijstelling van een periode beargumenteert.
  • Het inschrijvingsbewijs specialistenregister.

 

Werkwijze:

 

  • U zorgt ervoor dat , tenminste één maand voor aanvang van de opleiding, uw portfolio in het bezit is van het hoofd van de opleiding. Na ontvangst krijgt u een oproep voor een eerste beoordelingsgesprek ahv het ingediende portfolio. Het hoofd van de opleiding zal de uitkomst van dit beoordelingsgesprek schriftelijk aan u meedelen.
  • Komt u in aanmerking voor vrijstelling dan stelt u met het hoofd van de opleiding het opleidingsschema vast. U stuurt het opleidingsschema naar de RGS.

 

Beoordelingsmoment II

Dit beoordelingsmoment, dat 6-12 maanden na beoordelingsmoment I plaatsvindt, is beschreven in uw IOP, en in overleg met het hoofd opleiding vastgesteld. Zodra alle beoordelingmomenten zijn afgerond kan het hoofd een definitief besluit nemen over de vrijstellingsaanvraag.