Missie

  • Iedere mens en dus ook iedere kwetsbare oudere en chronisch zieke heeft recht op de beste (medische) zorg
  • Wij willen de beste specialisten ouderengeneeskunde opleiden
  • Wij vinden dat samenwerking en het onderhouden van contacten met verwante organisaties van fundamenteel belang zijn voor het tot stand brengen van een excellente opleiding tot specialist ouderengeneeskunde
  • Wij hebben een maatschappelijke verantwoording om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de aan ons toevertrouwde middelen.

 

Visie

SOON is opgericht vanuit de overtuiging dat optimale samenwerking tussen de opleidingsinstituten voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde de voorwaarden creëert voor de beste kwaliteit opleiding. En de beste opleiding levert de beste specialisten af en zo krijgen kwetsbare ouderen en chronisch zieken de beste medische zorg.

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.