Onderstaande tekst is gebaseerd op het LOP van 2016. De informatie voor het LOP 2024 volgt.

 

Toetsing en beoordeling

Waarom toetsen en beoordelen in de KOO?

Toetsing en beoordeling worden ingezet om de kwaliteit van de opleiders te kunnen meten. Toetsing en beoordeling zijn belangrijk om drie redenen:

  • ze maken duidelijk of je de competenties beheerst die nodig zijn voor het opleidersvak (selectieve functie);
  • ze maken duidelijk wat jouw sterke en minder sterke punten zijn;
  • daarmee geven ze richting aan jouw leerproces en leergedrag (educatieve functie).


Beoordelingskader en portfolio

Het toetsen en beoordelen gebeurt op basis van het competentieprofiel van de opleider (bijlage bij jouw IOP-O). Voor de competenties en bijbehorende taken zijn indicatoren opgesteld.

Die hebben te maken met gedrag, omdat in iemands gedrag zichtbaar wordt of hij of zij over een bepaalde competentie beschikt. Voorbeelden van indicatoren zijn:

hoe geeft de opleider de aios feedback? Is hij of zij in staat te reflecteren op eigen gedrag? Kan de opleider structuur aanbrengen in een leergesprek? Zie jouw deelnemershandboek voor een overzicht van kenmerkende taken en indicatoren.

Het belangrijkste instrument voor de beoordeling is het portfolio, met daarin de documenten die aantonen dat je een bepaalde competentie beheerst.


Inleveren portfolio module A t/m D

Per module is vastgesteld welke toetsen je minimaal moet maken en opnemen in jouw portfolio. Voor het inleveren van het portfolio ter toetsing geldt als termijn: vier weken na de laatste moduledag*. Je levert jouw portfolio digitaal aan bij de desbetreffende docent. Je checkt in afstemming met jouw docent zelf of jouw portfolio compleet en duidelijk is. Zo niet, dan krijgt je de gelegenheid dit aan te passen.

*Uitloop is alleen mogelijk met geldige reden, na overleg met de docent.


Beoordeling en herkansing

Een docent bekijkt jouw portfolio en stelt vast, aan de hand van vooraf vastgestelde criteria, of je de competenties behorende bij de module voldoende hebt ontwikkeld. Je krijgt per mail bericht over jouw beoordeling binnen de met de docent afgesproken tijd.

In geval van een onvoldoende beoordeling zijn er twee herkansingsmogelijkheden. Het niet inleveren van een volledig portfolio binnen de gestelde/afgesproken termijn wordt beschouwd als een niet geslaagde toetspoging.

Na een jaar (gerekend vanaf de eerste moduledag) vervalt het recht op toetsing en dient de module in zijn geheel te worden overgedaan.

Voor certificering als opleider moet je voor alle modules een voldoende beoordeling hebben.


Beleid voortgang opleiding bij onvoldoende/niet afgeronde module

Een opleider kan zich alleen inschrijven voor de vervolgmodule wanneer een eerdere gevolgde module is afgerond (portfolio als voldoende beoordeeld).


Overzicht deelnemers en resultaten

De opleidingsinstituten krijgen van SOON periodiek een overzicht van de deelname door opleiders en de toetsresultaten.

Onze website plaatst cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.

Voorkeuren cookies

We gebruiken cookies om onze website te analyseren en verbeteren, en voor marketing en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Het niet toestaan van cookies kan invloed hebben op je gebruikerservaring.
Functionele Cookies Altijd ingeschakeld
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed werkt en zijn altijd ingeschakeld. Alles om je een goed werkende website te kunnen tonen.
Analytische Cookies Ingeschakeld
Met analytische cookies verzamelen we geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website. Dat helpt ons onze website te kunnen optimaliseren. Jouw IP-adres wordt niet geregistreerd.
Marketing Cookies Uitgeschakeld
Marketing cookies zijn nodig voor functies als socialmedia-deelbuttons en het bijhouden van surfgedrag. Met deze cookies kunnen we je relevante content en advertenties laten zien.