Coachen op competenties

Module B bestaat uit 4 praktische trainingsdagen. Het thema van module B is opgedeeld in vier kenmerkende taken:

  1. coachen;
  2. stimuleren tot reflecteren;
  3. stimuleren tot zelfsturing;
  4. sturen eigen leer- en ontwikkelproces als opleider. 

 

Module B wordt geaccrediteerd met 18 punten. Deze punten worden toegekend na het volledig afronden van deze module.

 

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven voor Module B.