In overeenstemming met en aanvulling op de regeling arbeidsvoorwaarden SBOH voor aios ouderengeneeskunde heeft SOON onderstaande uitvoeringsregeling m.b.t. vakantie vastgesteld: 

 

  • Aios met een 38-urige werkweek heeft recht op 228 uur vakantie per kalenderjaar.
  • Bij een deeltijdopleiding heeft een aios naar rato minder vakantie-uren per kalenderjaar. 
  • Er kunnen maximaal 3 weken vakantie aaneengesloten worden opgenomen.
  • Het opnemen van vakantie-uren geschiedt in overleg met het opleidingsinstituut, met de (stage)opleider en de opleidings- of stage-instelling.
  • Er kan geen vakantie worden opgenomen tijdens de eerste 6 weken van de opleiding.
  • Er kan geen vakantie worden opgenomen tijdens de STARtclass.
  • Vakantiedagen worden in principe naar rato van de duur van de opleidings- of stageperiode opgenomen, waarbij om onderwijskundige redenen de volgende maxima gelden:

 

Duur van de periode: 6 maanden, maximale duur vakantie: 3 weken

Duur van de periode: 3 maanden, maximale duur vakantie: 2 weken

  

NB: combinaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld: een 6-maandsstage eindigen met 2 weken vakantie en daarna een 3-maandsstage beginnen met 1 week vakantie.

 

Uitzonderingen op deze uitvoeringsregeling op grond van persoonlijke omstandigheden vergen de instemming van de docenten. Zij leggen dit voor toestemming voor aan het hoofd

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.