In overeenstemming met en aanvulling op de regeling arbeidsvoorwaarden SBOH voor aios ouderengeneeskunde heeft SOON onderstaande uitvoeringsregeling m.b.t. vakantie vastgesteld: 

 

  • Aios met een 38-urige werkweek heeft recht op 228 uur vakantie per kalenderjaar.
  • Bij een deeltijdopleiding heeft een aios naar rato minder vakantie-uren per kalenderjaar. 
  • Er kunnen maximaal 3 weken vakantie aaneengesloten worden opgenomen.
  • Het opnemen van vakantie-uren geschiedt in overleg met het opleidingsinstituut, met de (stage)opleider en de opleidings- of stage-instelling.
  • Er kan geen vakantie worden opgenomen tijdens de eerste 6 weken van de opleiding.
  • Er kan geen vakantie worden opgenomen tijdens de STARtclass.
  • Vakantiedagen worden in principe naar rato van de duur van de opleidings- of stageperiode opgenomen, waarbij om onderwijskundige redenen de volgende maxima gelden:

 

Duur van de periode: 6 maanden, maximale duur vakantie: 3 weken

Duur van de periode: 3 maanden, maximale duur vakantie: 2 weken

  

NB: combinaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld: een 6-maandsstage eindigen met 2 weken vakantie en daarna een 3-maandsstage beginnen met 1 week vakantie.

 

Uitzonderingen op deze uitvoeringsregeling op grond van persoonlijke omstandigheden vergen de instemming van de docenten. Zij leggen dit voor toestemming voor aan het hoofd