Palliatieve zorg is gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten en families die te maken hebben met een levensbedreigende ziekte; palliatieve zorg voorkomt en verzacht het lijden door middel van vroege onderkenning, diagnostiek en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard (WHO 2002).

 

Palliatieve zorg is geen aparte stageperiode (wel keuzestage in een PZ-setting, zoals hospice). Palliatieve zorg is een belangrijk onderdeel van de opleidingsperiodes psychogeriatrie en somatiek en de module kan als verdieping van het cursorisch onderwijs in het eerste jaar gezien worden.

 

De module Palliatieve zorg is een verplichte module en bestaat uit 8 dagen (2 landelijke dagen en 6 lokale onderwijsdagen) met een doorlooptijd van 6 maanden. De module wordt twee keer per jaar gegeven en start in september en maart. De landelijke dagen worden gehouden bij Schola Medica. De lokale dagen vinden op het eigen opleidingsinstituut plaats.

 

Onderwerpen die tijdens de landelijke dagen aan bod komen:

 • besluitvorming in de palliatieve zorg
 • markering palliatieve fase
 • zorgpad stervensfase
 • kwaliteitskader palliatieve zorg
 • interculturele verschillen bij palliatieve zorg
 • spiritualiteit
 • dyspneu; COPD; hartfalen in de palliatieve fase
 • complementaire zorg
 • radiotherapie
 • rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde
 • hoop in de palliatieve fase
 • STEM
 • St. Levenseindekliniek

 

Lees hier meer over het onderwijsprogramma.

 

Coördinatie en contactpersonen

 

Programmacommissie 
Rommy de Jong, GERION
Margot Verkuijlen en Franca Horstink, VOSON
Pety van der Vliet, LUMC
Brenda Pistorius, vertegenwoordiger aios

 

Coördinator 
Kristin ten Have – k.tenhave@soon.nl 

 

Praktische Informatie

Praktische informatie kunt u vinden op de website van Schola Medica.

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.