Begeleiden op de leerwerkplek

Module A bestaat uit 4 praktische trainingsdagen. Het thema van module A is opgedeeld in zes kenmerkende taken:

  1. leerstijlgericht begeleiden;
  2. werken met leerdoelen en portfolio;
  3. feedback geven en ontvangen;
  4. leerzaam maken van de praktijk: herkennen leerdoelen en inzetten werkvormen;
  5. het voeren van een goed gestructureerd leergesprek;
  6. sturen eigen leer- en ontwikkelproces als opleider.

Module A wordt geaccrediteerd met 18 punten. Deze punten worden toegekend na het volledig afronden van deze module.

 

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven voor module A.