De opleider als beoordelaar

Module C bestaat uit 4 praktische trainingsdagen. Het thema van module C is opgedeeld in vijf kenmerkende taken:

  1. volgen en sturen leerproces door toetsen en beoordelen;
  2. educatief toetsen;
  3. selectief beoordelen;
  4. begeleiden in een extrabegeleidingstraject;
  5. sturen eigen leer- en ontwikkelproces als opleider.

 

Module C wordt geaccrediteerd met 18 punten. Deze punten worden toegekend na het volledig afronden van deze module.

 

Inschrijven

U kunt zich hier inschrijven voor Module C.