De opleiding bestaat uit vijf modules en deze dienen in de aangegeven volgorde te worden gevolgd (d.w.z. Startmodule, Module A, Module B, Module C en Module D). In de Startmodule maakt u kennis met de meest elementaire kennis en vaardigheden voor het opleiden van een aios, die u nodig heeft om direct van start te kunnen gaan.

Het vervolg van de KOO bestaat uit vier modules van elk vier trainingsdagen:

 

 • Module A: Begeleiden op de leerwerkplek.
  In deze module ligt het accent op leerstijlgericht begeleiden, feedback geven en ontvangen, het uitdagen van de aios om leersituaties om te zetten in leerdoelen en vice versa, inzetten van werkvormen daarbij en tot slot het kunnen voeren van een methodisch en effectief leergesprek.
 • Module B: Coachen op competenties.
  Deze module gaat over het leren coachen van de aios op de benodigde competenties en het stimuleren tot reflectie en zelfsturing.
 • Module C: De opleider als beoordelaar.
  Module C ondersteunt u in uw rol als beoordelaar. Het helpt u het leerproces van uw aios te volgen en sturen door toetsen en beoordelen, het geeft handvatten voor educatief en selectief beoordelen en bij de begeleiding in een Extra begeleidingstraject (EBT).
 • Module D: Organiseren, samenwerken en professionaliteit.
  Deze module richt zich op het werken volgens de regels van opleiden, beïnvloeding van het opleidingsklimaat, hanteren van conflicten, leerzaam maken van het eigen rolgedrag en blijven leren als opleider.

Om uw leerprocesbegeleiding als opleider te ondersteunen zijn er verschillende instrumenten; uw Individueel Opleidingsplan als Opleider (IOP-O) en een competentiescan.


Portfolio

In de KOO stelt u een portfolio samen. Dit portfolio is een (digitale) verzamelmap van toetsen en ander materiaal waarmee u uw competenties aantoont, zoals verslagen of video-opnames van leergesprekken. Het portfolio biedt inzicht in uw ontwikkeling en geeft hier tegelijkertijd richting aan. Daarnaast is het portfolio het belangrijkste beoordelingsinstrument.

Na het met succes voltooien van het opleidingstraject wordt de opleider gecertificeerd. Voor certificering als opleider moet u voor alle modules een voldoende beoordeling hebben. Als specialist ouderengeneeskunde kunt u zich dan registreren als kaderarts Opleiden via Verenso, zie http://www.verenso.nl/ouderengeneeskunde/kaderartsen.

 

De gecertificeerde opleider zorgt ervoor dat zijn competenties onderhouden worden en dat hij zich blijvend professionaliseert in het opleidersvak.

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.