Het toekennen van een vrijstelling bestaat uit een procedure met twee beoordelingsmomenten.

 

Beoordelingsmoment I 

Het hoofd van de opleiding beoordeelt op basis van uw portfolio en in een eerste gesprek of u in aanmerking komt voor de vrijstelling. Het portfolio bevat de volgende documenten: 

 

  • Uw motivatiebrief waarin u uw aanvraag voor een vrijstelling van een opleidingsperiode beargumenteert.
  • De werkgeversverklaringen die relevant zijn voor de vrijstellingsaanvraag.
  • Een beoordelings- of functioneringsverslag supervisor/leidinggevende.
  • De contactgegevens van minimaal 1 persoon waarbij referenties opgevraagd kunnen worden.

 

Indien u ingeschreven bent in een specialistenregister volstaan de onderstaande documenten:

 

  • Uw motivatiebrief waarin u uw aanvraag voor een vrijstelling van een periode beargumenteert.
  • Het inschrijvingsbewijs specialistenregister.

 

Werkwijze:

 

  • U zorgt ervoor dat , tenminste één maand voor aanvang van de opleiding, uw portfolio in het bezit is van het hoofd van de opleiding. Na ontvangst krijgt u een oproep voor een eerste beoordelingsgesprek ahv het ingediende portfolio. Het hoofd van de opleiding zal de uitkomst van dit beoordelingsgesprek schriftelijk aan u meedelen.
  • Komt u in aanmerking voor vrijstelling dan stelt u met het hoofd van de opleiding het opleidingsschema vast. U stuurt het opleidingsschema naar de RGS.

 

Beoordelingsmoment II

Dit beoordelingsmoment, dat 6-12 maanden na beoordelingsmoment I plaatsvindt, is beschreven in uw IOP, en in overleg met het hoofd opleiding vastgesteld. Zodra alle beoordelingmomenten zijn afgerond kan het hoofd een definitief besluit nemen over de vrijstellingsaanvraag.

 ico kandidaten

 Solliciteren opleidingsplaats

 Klopt jouw beeld van het specialisme ouderengeneeskunde? SOON biedt mogelijkheden om nader kennis te maken met het vak. 

Overtuigd? Solliciteer naar een opleidingsplaats.

ico aios

 Voor aios

  Hoe werkt het digitaal portfolio? Wat is de STARtclass precies? Hoe vraag ik een vrijstelling of verkorting van de opleiding aan?

SOON biedt aios actuele informatie.

 ico opleiders

Voor opleiders

 Voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde zijn opleiders van cruciaal belang, zij bepalen de kwaliteit van de opleiding.

SOON biedt opleiders handvatten om aios goed en effectief op te leiden.

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.