SOON heeft een nieuwe voorzitter: Raymond van de Walle. Vanaf 1 november 2019 neemt hij het stokje over van Eric van der Geer, die de maximale zittingstermijn heeft bereikt.

 

Raymond werkt als specialist ouderengeneeskunde bij Van Neynsel in ’s Hertogenbosch. Hij brengt zowel bestuurlijke ervaring als ervaring rondom opleiden met zich mee. Hij is voorzitter van de vakgroep en kaderarts voor het opleiden van aios. Hij is zeer actief geweest in de pilot ‘opleidingsgroepen’ van SOON. Daarnaast is Raymond een actief lid geweest in het netwerk Palliatieve zorg en heeft hij het werken in de Eerste lijn binnen Van Neynsel opgezet en vorm gegeven.

 

Raymond is een bevlogen kaderarts Opleiden. Hij wil zich graag als ambassadeur van de samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde inzetten om de positie van de opleiding te versterken en de instroom voor de opleiding te verhogen. Raymond van de Walle: “Mijn grote drive is dat we de beste zorg voor de toekomst van onze patiëntenpopulatie moeten garanderen. Elke arts heeft straks te maken met oudere patiënten die kwetsbaar zijn en specifieke zorg nodig hebben. Wij als specialisten ouderengeneeskunde zijn hier de experts in. Daarom is het nodig dat elke arts kennis maakt en ervaring op doet met de ouderengeneeskunde, zodat meer artsen voor ons prachtige vak kiezen. De komende jaren zet ik mij daar graag volop voor in!”

 

Het bestuur is verheugd met de komst van Raymond, maar zal ook de huidige voorzitter Eric van der Geer missen. Eric heeft bijgedragen aan een professionele groei van de inhoud van de opleiding met het nieuwe opleidingscurriculum. Ook droeg hij bij aan de versterking van de kwaliteitseisen die ten grondslag liggen aan het opleiden, ingebed in de regelgeving van het CGS. Het SOON-bestuur: “het werken met Eric was zeer prettig en van hoge kwaliteit. Eric heeft visie en is een expert als het onze opleiding betreft. Wij zijn blij dat wij met een coöperatieve en krachtige voorzitter mochten samenwerken. Wij wensen hem het beste en hopen dat Eric actief blijft voor de ontwikkelingen van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.”

Hier treft u de uitkomsten van de enquête gehouden onder aios en alumni van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Inmiddels wordt gewerkt aan het oppakken van de bevindingen.

Het Project Modernisering Opleiding Ouderengeneeskunde is succesvol afgerond, met als resultaat een nieuw Landelijk Opleidingsplan voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. 

 

Het plan is gebaseerd op twee pijlers: een degelijke evaluatie van de huidige opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, en een gezamenlijke visie op de toekomst van de opleiding.

 

Nu de nieuwe opleiding op papier staat en het College Geneeskundige Specialismen er zijn goedkeuring aan heeft gegeven, beginnen de drie opleidingsinstituten en SOON aan de invoering ervan. De ingangsdatum van de nieuwe opleiding is 1 mei 2016.

 

Download hier het nieuwe Landelijke Opleidingsplan.

Momenteel wordt gewerkt aan een verdere verbetering van de docentencursus (voorheen bekend als DSH  cursus), waarin zowel didactiek als EBM op geïntegreerde wijze worden aangeboden.

De cursus wordt aangepast aan de eisen die de hoogleraren en hoofden van de opleidingsinstituten, mede in het kader van de academisering van de opleiding, enige tijd geleden hebben gesteld. Er zal ook een permanente inhoudelijke koppeling worden gerealiseerd tussen de cursus en de wetenschappelijke en didactische activiteiten van de opleidingen.

 

De cursus is bestemd voor arts- en gedragswetenschappelijke docenten van de huisartsopleiding, de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten.

 

Uitgangspunt is dat de landelijke cursus docentprofessionalisering gezamenlijk wordt uitgevoerd. Voor de didactiek en kennisinhoudelijke invulling en de uitvoering wordt een beroep gedaan op de medewerkers van alle opleidingen. De grote kracht van de docentencursussen zit in het feit dat deze de verschillende werkvelden en instituten verbindt. Ervaringen, kennis en ideeën worden gedeeld, ook na de cursussen.

 

Na de totstandkoming van de vernieuwde basiscursus zal de docentprofessionalisering in samenwerking met de andere opleidingen verder op de kaart gezet gaan worden.

 

Medewerkers die interesse hebben om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de vernieuwde basiscursus kunnen dit kenbaar maken bij het hoofd van hun instituut. Het uitgangspunt is maximaal twee personen per instituut. Medio november organiseert Huisartsopleiding Utrecht een bijeenkomst voor de medewerkers die zich hebben aangemeld.

 

Namens de hoofden huisartsopleiding is Roger Damoiseaux, hoofd Huisartsopleiding Utrecht, aangewezen als portefeuillehouder voor de docentencursussen. De regie, organisatie en verdere ontwikkeling van de cursussen ligt bij Huisartsopleiding Utrecht. In samenwerking met de overige instituten zal Monique Filippo als coördinator, de ontwikkeling en inhoud van de basiscursus vorm gaan geven (M.E.D.Filippo@umcutrecht.nl). De vernieuwde basiscursus gaat van start in 2016.