SOON heeft een vacature voor de functie van communicatiemedewerker m/v 24 uur per week. 

 

Klik hier voor de volledige vacature.

 

Goede ouderenzorg vraagt om voldoende specialisten ouderengeneeskunde

 

“In het vorige begrotingsjaar is al extra geld vrijgemaakt voor zorg aan ouderen, zodat zij kunnen vertrouwen op voldoende tijd, aandacht en goede zorg, thuis of in het verpleeghuis. Die trend zet door. Het extra bedrag voor de ouderenzorg loopt in deze kabinetsperiode op naar ongeveer 3 miljard euro per jaar”, staat in de troonrede van vandaag. SOON, de samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland, is verheugd met deze blijvende aandacht voor de ouderenzorg. Maar naast aandacht en geld zijn er ook voldoende specialisten ouderengeneeskunde nodig om goede zorg te garanderen voor de groeiende groep kwetsbare ouderen.

 

SOON-voorzitter Eric van der Geer: “Al jaren kiezen te weinig (basis)artsen voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Veel (basis)artsen kennen het vak niet of nauwelijks omdat zij tijdens hun studie niet in aanraking komen met ouderengeneeskunde. Dit vraagt om structurele aandacht voor het specialisme ouderengeneeskunde in de geneeskundestudie, zowel in theorie als in praktijk. Bijvoorbeeld met een verplicht coschap, zoals dat ook voor veel andere specialismen geldt.”

SOON startte vorig jaar een campagne om meer geneeskundestudenten en (basis)artsen te interesseren voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, www.ouderengeneeskunde.nu.

Momenteel wordt gewerkt aan een verdere verbetering van de docentencursus (voorheen bekend als DSH  cursus), waarin zowel didactiek als EBM op geïntegreerde wijze worden aangeboden.

De cursus wordt aangepast aan de eisen die de hoogleraren en hoofden van de opleidingsinstituten, mede in het kader van de academisering van de opleiding, enige tijd geleden hebben gesteld. Er zal ook een permanente inhoudelijke koppeling worden gerealiseerd tussen de cursus en de wetenschappelijke en didactische activiteiten van de opleidingen.

 

De cursus is bestemd voor arts- en gedragswetenschappelijke docenten van de huisartsopleiding, de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten.

 

Uitgangspunt is dat de landelijke cursus docentprofessionalisering gezamenlijk wordt uitgevoerd. Voor de didactiek en kennisinhoudelijke invulling en de uitvoering wordt een beroep gedaan op de medewerkers van alle opleidingen. De grote kracht van de docentencursussen zit in het feit dat deze de verschillende werkvelden en instituten verbindt. Ervaringen, kennis en ideeën worden gedeeld, ook na de cursussen.

 

Na de totstandkoming van de vernieuwde basiscursus zal de docentprofessionalisering in samenwerking met de andere opleidingen verder op de kaart gezet gaan worden.

 

Medewerkers die interesse hebben om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de vernieuwde basiscursus kunnen dit kenbaar maken bij het hoofd van hun instituut. Het uitgangspunt is maximaal twee personen per instituut. Medio november organiseert Huisartsopleiding Utrecht een bijeenkomst voor de medewerkers die zich hebben aangemeld.

 

Namens de hoofden huisartsopleiding is Roger Damoiseaux, hoofd Huisartsopleiding Utrecht, aangewezen als portefeuillehouder voor de docentencursussen. De regie, organisatie en verdere ontwikkeling van de cursussen ligt bij Huisartsopleiding Utrecht. In samenwerking met de overige instituten zal Monique Filippo als coördinator, de ontwikkeling en inhoud van de basiscursus vorm gaan geven (M.E.D.Filippo@umcutrecht.nl). De vernieuwde basiscursus gaat van start in 2016.

Hier treft u de uitkomsten van de enquête gehouden onder aios en alumni van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Inmiddels wordt gewerkt aan het oppakken van de bevindingen.

Het Project Modernisering Opleiding Ouderengeneeskunde is succesvol afgerond, met als resultaat een nieuw Landelijk Opleidingsplan voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. 

 

Het plan is gebaseerd op twee pijlers: een degelijke evaluatie van de huidige opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, en een gezamenlijke visie op de toekomst van de opleiding.

 

Nu de nieuwe opleiding op papier staat en het College Geneeskundige Specialismen er zijn goedkeuring aan heeft gegeven, beginnen de drie opleidingsinstituten en SOON aan de invoering ervan. De ingangsdatum van de nieuwe opleiding is 1 mei 2016.

 

Download hier het nieuwe Landelijke Opleidingsplan.