Momenteel wordt gewerkt aan een verdere verbetering van de docentencursus (voorheen bekend als DSH  cursus), waarin zowel didactiek als EBM op geïntegreerde wijze worden aangeboden.

De cursus wordt aangepast aan de eisen die de hoogleraren en hoofden van de opleidingsinstituten, mede in het kader van de academisering van de opleiding, enige tijd geleden hebben gesteld. Er zal ook een permanente inhoudelijke koppeling worden gerealiseerd tussen de cursus en de wetenschappelijke en didactische activiteiten van de opleidingen.

 

De cursus is bestemd voor arts- en gedragswetenschappelijke docenten van de huisartsopleiding, de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en de opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten.

 

Uitgangspunt is dat de landelijke cursus docentprofessionalisering gezamenlijk wordt uitgevoerd. Voor de didactiek en kennisinhoudelijke invulling en de uitvoering wordt een beroep gedaan op de medewerkers van alle opleidingen. De grote kracht van de docentencursussen zit in het feit dat deze de verschillende werkvelden en instituten verbindt. Ervaringen, kennis en ideeën worden gedeeld, ook na de cursussen.

 

Na de totstandkoming van de vernieuwde basiscursus zal de docentprofessionalisering in samenwerking met de andere opleidingen verder op de kaart gezet gaan worden.

 

Medewerkers die interesse hebben om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de vernieuwde basiscursus kunnen dit kenbaar maken bij het hoofd van hun instituut. Het uitgangspunt is maximaal twee personen per instituut. Medio november organiseert Huisartsopleiding Utrecht een bijeenkomst voor de medewerkers die zich hebben aangemeld.

 

Namens de hoofden huisartsopleiding is Roger Damoiseaux, hoofd Huisartsopleiding Utrecht, aangewezen als portefeuillehouder voor de docentencursussen. De regie, organisatie en verdere ontwikkeling van de cursussen ligt bij Huisartsopleiding Utrecht. In samenwerking met de overige instituten zal Monique Filippo als coördinator, de ontwikkeling en inhoud van de basiscursus vorm gaan geven (M.E.D.Filippo@umcutrecht.nl). De vernieuwde basiscursus gaat van start in 2016.

Onze website plaatst enkel strikt noodzakelijke cookies zodat de website goed werkt en we genereren daarnaast anonieme gebruiksstatistieken. Lees hier hoe we omgaan met jouw privacy en gegevens.